Kmetijska mehanizacija

Kmetijska mehanizacija in sodobno kmetovanje

Kvalitetna kmetijska mehanizacija je nepogrešljiva pri obdelovanju travnatih in drugih površin. V sodobnem času hitrega napredka in nenehnega razvoja najnovejših pripomočkov, ki olajšajo naše delo, si ne znamo predstavljati, da bi se poljedelstva oziroma kmetovanja lotevali tako, kot so se tega lotevali naši predniki.

Kmetijska mehanizacija omogoča hitro in učinkovito delo. Določenih opravil brez ustrezne mehanizacije sploh ne bi mogli opraviti. Ko se odločamo za nakup kmetijske mehanizacije, se običajno obrnemo na ustreznega ponudnika oziroma trgovino, podrobnosti za posamezne dele pa lahko najdemo tudi na spletu.

Kmetijska in gozdna mehanizacija

Pestra ponudba kmetijske in gozdne mehanizacije omogoča opravljanje del tako na travnikih, poljih kot tudi v gozdovih. Če smo lastniki večjega ozemlja, je vsekakor nujno, da se odločimo za nakup ustreznih pripomočkov oz. orodij, med katerimi je tudi sama mehanizacija. Kvalitetna kmetijska mehanizacija je preizkušena in preverjena na raznih površinah, kot so gozdovi in kmetijske površine. Ko se odločamo za nakup, pa je potrebno tudi razmisliti, kaj storiti v primeru okvar oziroma kje dobiti ustrezne rezervne dele. 

kmetijska mehanizacija za delo v gozdu
Za delo v gozdu potrebujemo prikolico z ustreznim gozdarskim dvigalom, ki ima prijemalke, rotatorje ter ustrezen krmilni ventil, ki vse omenjeno upravlja.

Osnova kmetijske mehanizacije je zagotovo prikolica. Če se odločamo za delo v gozdu, moramo biti pozorni na zmogljivost oziroma nosilnost le-te, prikolica pa mora imeti tudi ustrezno gozdarsko dvigalo. Gozdarsko dvigalo je namreč ključnega pomena pri spravilu lesa – imeti mora tudi ustrezne prijemalke, rotatorje ter ustrezen krmilni ventil, ki vse omenjeno upravlja.

Raznovrstnost kmetijske mehanizacije

Če smo lastniki manjše ali večje površine ozemlja, si pri obdelovanju pomagamo s traktorjem in različnimi kmetijskimi priključki. Poleg prikolice sem sodijo ostali pripomočki, kot so npr. brana, kultivator, drobilnik, kosilnica, vilice za bale, plug … Za obdelovanje travnikov vsekakor potrebujemo kosilnico, obračalnik, vilice za bale in drugo opremo, ki omogoča obdelavo večjih površin. 

Različna kmetijska mehanizacija, ki je nopogrešljiva za vsakega kmetovalca

Drobilnik bo učinkovito drobil zemljo ter ravnal tla, sama zemlja pa bo pripravljena na nadaljnjo obdelavo, rast pridelka pa bo hitrejša. Pri urejanju travnatih površin je vsekakor smiselno, da uporabimo travniško brano – z uporabo tega pripomočka se lažje zravna krtine oziroma zemljo in prezrači travno rušo. V zimskih mesecih je plug nepogrešljiv del kmetijske mehanizacije, učinkovito pa ga lahko uporabimo tudi med letom, za druga kmetijska in gradbena dela. 

Kmetijska mehanizacija je torej nepogrešljiv del vsakdana sodobnega kmeta. Z uporabo teh kmetijskih pripomočkov je delo opravljeno hitreje in učinkoviteje.

Krmilni vozovi – hitrejša in učinkovitejša krma živali

Delo na kmetiji poleg obdelovanja zemljišč zahteva tudi delo z živalmi. Vsak lastnik kmetije se sam odloči, s katerimi živalmi se želi ukvarjati in koliko glav živine bo imel. To je pogojeno s samimi željami in pričakovanji posameznika ter ceno, ki jo je potrebno odšteti za izbrane živali.

  • Če imamo živali, je torej nujno potrebno skrbeti zanje, kar pa lahko vzame veliko časa – naše delo lahko vsaj malo olajšajo krmilni vozovi.
  • Krmilni vozovi so odličen pripomoček, ki pomaga pri hranjenju živali.
  • S pomočjo le-teh bomo hitreje opravili delo, ki bi sicer od nas terjalo veliko časa.
  • Na trgu je pestra ponudba krmilnih vozov, ki se v določenih specifikah med seboj razlikujejo – pri nakupu je torej smiselno upoštevati naše potrebe in izbrati ustrezen kmetijski pripomoček. 

Uporabnost krmilnih vozov

Krmilni vozovi olajšajo naše delo z živalmi. Z njihovo pomočjo je čas, ki ga je potrebno nameniti za hranjenje živali, krajši. Prav tako s krmilnimi vozovi lažje pripravimo ustrezno in hranilno mešanico krme. Krmilni vozovi torej olajšajo pripravo mešanice, s katero hranimo živali – oskrba s kvalitetno hrano pa je ključnega pomena, če še ukvarjamo z živinorejo. 

Krmilni vozovi za hranjenje živali
Krmilni vozovi so odličen pripomoček, ki pomaga pri hranjenju živali.

Krmilni vozovi so ustvarjeni za drobljenje in mešanje krme. Ustvarjajo ustrezen obrok za živino. Pri nakupu se lahko odločamo med različnimi ponudniki in proizvajalci krmilnih vozov – pri tem pa moramo biti pozorni na specifike omenjene kmetijske mehanizacije.

Vrste krmilnih vozov

Izbiramo lahko torej med raznoliko ponudbo krmilnih vozov. Na voljo so vertikalni, horizontalni in samohodni krmilni vozovi. Vertikalne in horizontalne krmilne prikolice se med seboj razlikujejo glede na samo prostornino; na podlagi naših potreb se bomo torej odločili za nakup prikolice z volumnom, ki ga potrebujemo. Prav tako se prikolice razlikujejo glede na težo prikolice ter minimalno moč, ki jo potrebuje traktor, za transport izbranega krmilnega voza.

krmilni vozovi - vertikalni
Krmilni vozovi so ustvarjeni za drobljenje in mešanje krme, na voljo pa so vertikalni, horizontalni in samohodni krmilni vozovi.

Ko se odločamo za nakup krmilnih vozov, je smiselno, da smo pozorni tudi na število rezil, ki jih omenjena prikolica ima, ter sam nakladalni sistem. Pri samohodnem krmilnem vozu moramo upoštevati tudi samo hitrost, ki jo ta uporaben stroj lahko doseže. Ne smemo pa pozabiti na samo vzdrževanje krmilnih vozov – nujno je, da opravljamo reden servis, prav tako pa je smiselno, da se za popravilo obrnemo na ustrezne poslovalnice oziroma strokovnjake.

Scroll to Top