Kamnoseštvo in naravni kamen

Slovenija leži na meji med Dinarskim gorstvom in Alpami. To geografsko območje je bogato z nahajališči granita, peščenjaka in marmorja. Tako je kamnoseštvo izpopolnjeno z naravnimi pogoji za uspešen razvoj.Za kamen v kamnoseštvu uporabljamo vedno pojem naravni kamen, saj označuje kamen naravnega izvora.

Naravni kamen je izraz za različne kamnine, ki so po geoloških in mehanskih lastnostih ter videzu primerne za pridobivanje, gradnjo in obdelavo. Kamnina je naravna trdna snov, ki sestavlja približno 40 kilometrov debelo Zemljino skorjo. Sestavljena je iz drobnih zrn-kristalov enega ali več vrst materialov. Uporabnost kamna je odvisna od številnih dejavnikov kot so zgradba, gostota, trajnost, barva, trdota, obstojnost v ognju, toplotna prevodnost in sposobnost za obdelavo. Naravni kamen delimo na magmatski, metamorfni in sedimentalni. Kamen glede na uporabnost razvrščamo v različne skupine, na primer v gradbeni, stavbni, dekorativni, kiparski in industrijski kamen. V kamnoseški obrti gre pretežno za obdelavo oziroma razrez masivnih blokov v manjše obdelovance in nadalje do končnih izdelkov. Bloki se režejo v delavniške kose ali plošče. Kamnoseštvo danes uporablja strojno obdelavo kamna. Granitne plošče so lahko površinsko polirane, krtačene, brušene, žgane in peskane. Glede na uporabo delimo naravni kamen na arhitektonski, stavbni, okrasni, kiparski in tehnični.

Kamnoseštvo postaja zopet bolj popularno

Danes smo v času, ko spet vse bolj poudarjamo naravno. Kamen je eden najtrpežnejših materialov, ki se vrača v naše življenje. Naravni kamen zaradi svoje trpežnosti, prijaznosti do okolja in ne nazadnje tudi elegance danes doživlja vedno večjo moč prestiža. Granit in marmor sta naravna kamna. Kamen in kamnoseštvo (http://www.vmkunovar.si/kamnosestvo) že od nekdaj privlačita ljudi. Kamen jih privlači predvsem zaradi svoje lepote, trdote in odpornosti na zunanje vplive. Kamnoseštvo je močno povezano z naravo. Ljudje smo hvaležni naravi za njen neizčrpen vir surovine, ki jo skozi zgodovino izkoriščamo za gradbene namene. Kamnoseštvo s tem naravi ne škoduje. Skozi zgodovino so kamnoseki kamen postopoma začeli obdelovati, danes ga z razvojem tehnologije obdelamo tako, da sije v vsej svoji lepoti. Naravni kamen je obstojen proti obrabi in ne vpliva na zdravje, saj pri njegovi obdelavi prah ne nastaja tako kot pri materialih, ki niso odporni proti obrabi. Preprečuje tudi statičen naboj. Naravni kamen je kvaliteten in trajno lep gradbeni material.

Primeren je za vsa področja uporabe, tako znotraj kot zunaj prostora. Zahteva minimalno oskrbo, zato lahko ga lahko ohranimo dlje časa. Zaradi njegovih kvalitet lahko kamen uporabimo za različne namene, na primer za stopnice, kot talno oblogo, za okenske police, pohištvo, vrtove, parke, ploščadi, nagrobne spomenike, škarpe, terase, itd. Kamnoseštvo pridobiva naravni kamen, ki je edinstven, saj predstavlja umetniški izraz narave. Uporablja se v nespremenjeni, z obdelavo le poudarjeni obliki. Naravnega kamna ne predelujemo, ampak ga le obdelujemo. Z izrazom obdelava površine kamna se razume vrsta različnih postopkov, s katerimi dosežemo želeni videz površine. Lepota naravnega kamna je v tem, da dva kosa nikoli nista enaka. Vsak kos daje svoj unikaten pečat, kot so barva, žilavost ter svojo naravno karakteristiko kot sta trdota in poroznost. Kamen je naravni dar narave, zato so barvne teksturne razlike vedno prisotne.

 

Scroll to Top