Toplotna črpalka

Utegne se zdeti, da so toplotne črpalke nekakšna sodobna muha ekoloških zanesenjakov, ki vsi po vrsti živijo aktivno življenje v pasivnih hišah, a ne gre se slepiti – toplotne črpalke se že desetletja dokazujejo kot odlična izbira, ki jo med drugim odlikuje samodejno delovanje in visok izkoristek. Predstavljajo namreč energetsko učinkovit način tako za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, kakor tudi za hlajenje, in to s prevladujočo uporabo obnovljivih virov energije iz okolice (vir toplote so lahko tudi industrijski odpadki, ki jih ustvari človek).

Vedeti je treba, da toplotne črpalke porabijo manj primarne energije kakor to velja za prevladujoče ogrevalne sisteme, s čimer pomembno prispevajo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, kot so ogljikov dioksid, žveplov dioksid, dušikov oksid. Tudi zato ne čudi, da predstavlja prav toplotna črpalka s svojim tehnološko izpopolnjenim sistemom takšen potencial in da se glas o njih krepi sočasno z okrepljeno okoljsko ozaveščenostjo.

Je pa odločitev za vgradnjo toplotne črpalke toliko bolj ekonomsko upravičena, če v obzir vzamemo vztrajne podražitve energentov na svetovnem trgu in če vemo, da se naložba vanjo v povprečju povrne v sedmih letih.

Nikakor pa ne gre misliti, da so toplotne črpalke zavezane zgolj novogradnjam – odlično se znajdejo tudi pri adaptaciji že obstoječih objektov. Možno je namreč kombinirano delovanje, kar pomeni, da nova toplotna črpalka uspešno zaživi skupaj z že delujočimi oljnimi ali plinskimi sistemi ogrevanja. Pa četudi v starejši hiši. Nobenega dvoma ni, da s potratnim ogrevalnim sistemom enostavno ni smiselno zavlačevati. Je pa vsekakor priporočljivo, da še pred vgradnjo toplotne črpalke ugotovite, kje v hiši je največ toplotnih izgub in nato storite največ, kar lahko, da se te izgube zmanjšajo. Če boste začeli s toplotno izolacijo in zamenjavo dotrajanih oken, boste brez dvoma začeli uspešno.

Je pa pred tem izredno pomembno, da se dodobra poučite, kateri tip toplotne črpalke je za vaše potrebe najustreznejši. Če bo premajhna oziroma premalo zmogljiva, objekt pozimi ne bo dovolj topel, niti ne poleti dovolj hladen; medtem ko se bo prevelika toplotna črpalka prepogosto vklapljala in izklapljala, kar med drugim pomeni hitrejšo obrabo in posledično krajšo življenjsko dobo. Da se naprava sploh zažene, je vendarle treba zagotoviti 30 odstotkov električne energije, preostalih 70 pa je pridobimo iz okolice oziroma obnovljivih virov.

Velja opozoriti, da poznamo tri osnovne tipe toplotnih črpalk, in sicer zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda. A nobeden od teh ni avtomatično najboljši. Resda je naložba v toplotno črpalko zrak/voda cenovno najugodnejša in neredko tudi najprimernejša izbira, pa vendar je nujno poznati specifike stavbe, skrbno je treba pretehtati lastne želje in potrebe ter ne nazadnje (finančne) zmožnosti, preden se zares odločite za kar koli. Svojo (obnovljivo) energijo morate zato vložiti v sistematično iskanje vašim potrebam najustreznejšega sistema, pridobiti različna mnenja in zbrati čim več ponudb – tačas je ponudba toplotnih črpalk zares velika in informacije si na trenutke že kar grobo nasprotujejo.

Scroll to Top